Službeni internet portal Varaždinska županija

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE - integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb