Službeni internet portal Varaždinska županija

Sprječavanje sukoba interesa

"Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Varaždinska županija kao naručitelj objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa."