Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci javne nabave

1) Postupci u tijeku 

Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, pristup Internetu i prijenos podataka
Objava: Obavijest o nadmetanju 2020/S 0F2-0045929 
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 24.12.2020. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 15.01.2021. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4619774

Radovi na rasvjeti oplošja zgrade Vodotornja
Objava: Obavijest o nadmetanju 2020/S 0F2-002637 
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 21.01.2021. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 11.02.2021. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4697302

Zaštitarske usluge
Objava: Obavijest o nadmetanju 2020/S 0F2-002872 
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22.01.2021. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 08.02.2021. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4702138

Savjetodavne usluge za definiranje strategije održivog razvoja, modela privatizacije i upravljanja zdravstveno-lječilišnog i turističkog kompleksa Varaždinske Toplice
Objava: Obavijest o nadmetanju 2020/S 0F2-0021923
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 12.06.2020. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 02.07.2020. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3977290  

 

2) Završeni postupci

Nabava službenog vozila
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2020/S 0F3-0036689
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 13.10.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4348894

Zaštitarske usluge – Dvorac Šaulovec
Objava: Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - obavijest o dodjeli ugovora 2020
/S F21-0023744 
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 30.06.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4025459

Poštanske usluge
Objava: Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - obavijest o dodjeli ugovora 2020/S F21-0020602
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 01.06.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3943287

Čišćenje uredskih prostorija
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2020/S 0F3-0018033
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 03.04.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3887368 

Izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ projekta obnove spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2020/S 0F3-0011110
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 19.03.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3746608

Zaštitarske usluge
Objava: Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - obavijest o dodjeli ugovora 2020/S F21-0010887
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 16.03.2020. godine

Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2020/S 0F3-0005841
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 13.02.2020. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3640092

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave 2020/S 0F3-0002924
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 23.01.2020. godine
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3582201

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Vodotornja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave  2019/S 0F3-0038634
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 01.10.2019. godine
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3233747

Infrastrukturni zahvati na objektima Doma zdravlja Varaždinske županije u sklopu projekta KK.08.1.1.02.0012 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji – grupe 1., 4., 5. i 6.
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave 2019/S 0F3-0018011, 2019/S F20-0029821
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 02.05.2019.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2742661

Infrastrukturni zahvati na objektima Doma zdravlja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave 2019/S 0F3-0003547
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 31.01.2019. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2459889

Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave  2019/S 0F3-0002271
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 24.01.2019. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2430827

Medicinsko-dijagnostička oprema
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave  2018/S 0F3-0031503
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 30.11.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2213229

Javna nabava šatora
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0012818
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.05.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1716292

Javna nabava izrade plana navodnjavanja Varaždinske županije
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0009095
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11.04.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1614022

Nabava poštanskih usluga
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S F21-0010662
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 26.04.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1654682

Nabava motornih vozila
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0002822
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 05.02.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1477080

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2017/S 0F3-0023969
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20.11.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1347138

Radovi na obnovi ovojnice Osnovne škole Novi Marof
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2017/S 0F3-0017129
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22.08.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1243092

Poštanske usluge

Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2017/S 003-0001522
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.01.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=990324

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0022930
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.10.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=833807

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0009709
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 05.05.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=657824

Poštanske usluge
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0003272
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.02.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=594286

Usluge izrade Master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0036043
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 18.11.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=554082

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0020764
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22.05.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=502673

Središnja nabava loživog ulja
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0005389
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11.02.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=477893

Nabava poštanskih usluga
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0001233
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 15.01.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=472685

Nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0000880
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14.01.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=472325

Središnja nabava LED rasvjete
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0055078
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 01.12.2014. godine

Usluge izrade razvojnog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0035403
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 21.07.2014. godine

Nabava naftnih derivata
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0027187
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 02.06.2014. godine

Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0007624
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.02.2014. godine