Službeni internet portal Varaždinska županija

Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja

 

Varaždinska županija,
Franjevački trg 7,
42 000 Varaždin
OIB: 15877210917
MB: 2628210
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR44 2360 0001 8000 0500 7

 

Odgovorna osoba

 

župan Radimir Čačić
po ovlaštenju župana br. OU-146/2017 od 16.06.2017. godine
zamjenik župana Robert Vugrin
zamjenik župana Tomislav Paljak

 

Podaci o zaduženoj službi

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Franjevački trg 7, Varaždin
Broj telefona. 042/390-531
Broj telefaksa: 042/ 390 543
Internetska adresa: 
www.varazdinska-zupanija.hr
E-pošta: nabava@vzz.hr

HR44 2360 0001 8000 0500 7