Službeni internet portal Varaždinska županija

Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji“

Na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstva trajnog modaliteta: KK.08.1.1.02 „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, Varaždinska županija pripremila je projekt:  „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji“ MIS kod prijavitelja: KK.08.1.1.02.0012,  koji je prihvaćen.

Svrha Projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja osiguranika u bolnice u tim područjima za najmanje 5% jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet Projekta je poboljšanje uvjeta za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u ispostavama Doma zdravlja Varaždinske županije (dalje: Dom zdravlja) i kod koncesionara, putem ulaganja u opremu, edukaciju  i infrastrukturne zahvate na objektima (ispostavama) Doma zdravlja.

Prijavitelj/korisnik Projekta je Županija dok je istodobno Dom zdravlja partner.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05.10.2017. godine, a provedba projekta planirana je 18 mjeseci počevši od 21.09.2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi  12.822.834,40 HRK od čega na bespovratna sredstva otpada 85% ili 10.899.409,24 HRK, dok vlastita sredstva čine 15% ili 1.923.425,16 HRK.

Za ordinacije koncesionara javne zdravstvene službe osigurana su sredstva za medicinsku opremu i edukaciju, u zdravstvenim djelatnostima opće (obiteljske) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, u iznosu od 4.133.900,00 HRK. Istodobno,  za ordinacije primarne zdravstvene zaštite  Doma zdravlja, osigurana su sredstva u iznosu od 4.106.300,00 HRK.

Također, osigurana su sredstva i za infrastrukturne zahvate na objektima (ispostavama) Doma zdravlja u iznosu od 3.942.045,01 HRK, dok je za promicanje ravnopravnosti spolova i pristupačnosti za osobe s invaliditetom osigurano 305.427,19 HRK.

Preostali iznos od 302.000,00 HRK prihvatljivih troškova namijenjen je za troškove upravljanja projektom i financijsku reviziju.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždin, Franjevački trg 7 ili na broj telefona 042 – 390 527/e-mail: mario.bednarek@vzz.hr.