Službeni internet portal Varaždinska županija

NCNA

 

Erasmus + strateški partnerski projekt u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju:

"Novi izazovi - novi odgovori: vrednovanje kompetencija na temelju ECVET-a i model uključivanja imigranata i izbjeglica na tržište rada u Europi“

 

Pozadina projekta:

Europa se trenutno suočava s jednim od najvećih izazova vezanih uz velike migracijske tokove uz koji je vezan proces traženja azila od strane brojnih Izbjeglice/azilanata u svim  europskim zemljama. Ovaj humanitarni izazova s kojim se  cijela Europa suočava i pokušava  ga riješite na različite načine ima, zbog  svoje dimenzije i  brzine,  značajan utjecaj na sustave obrazovanja i osposobljavanja kao i na tržište rada  europskih zemalja u cijelosti. Organizacije uključene u podršku i proces uključivanja u društvo  izbjeglica i tražitelja  azila suočene su sa slijedećim izazovima:

A) procjenom sposobnosti i saznanja  o vještinama, znanjima i sposobnostima tražitelja azila koji većinom ne nose nikakve popratne dokumente te ne mogu dokazati da su polazili određene programe osposobljavanja u svojim zemljama iz kojih dolaze. Što znači da nemaju  diplome ili određene potvrde o svojim zanimanjima i kompetencijama u određenom području rada,

B) izradom  planova za  uključivanje pojedinačnih osoba na temelju  provjere valjanosti  njihovih sposobnosti a koji sadrže dodatne zahtjeve za socijalnom podrškom, razvojem ključnih kompetencija te  jasan i izvediv plan za uključivanje izbjeglica/azilanata na tržište rada (koje je već ionako u  europskim zemljama pod velikim pritiskom i teško može tolerirati dodatne poteškoće),

C) djelovanjem u vrlo različitom pravnom okruženju koje se odnosi na pristup tržištu rada u Europi i zemljama iz kojih potječu  tražitelji azila/izbjeglica. Postojeće pravno okruženje  bilo je  ustanovljeno prije trenutačnog stanja te  se sad suočava s migracijskim tokovima i potrebama integracija koje su bile teško zamislive prije nekoliko godina.

Potpuno je jasno da je integracija imigranata u cijelosti moguća samo uz glatku integraciju osoba na tržište rada a to zahtijeva blisku suradnju između institucija koje rade na socijalnoj i humanitarnoj pozadini tražitelja azila/ izbjeglica i organizacija za obuku, procjenu i osiguranje odgovarajućih načina osposobljavanja za uključivanje u tržište rada odnosno sam svijet rada. Uz pomoć socijalne i obrazovne ponude u europskim zemljama ovaj trokut između životnih okolnosti, osposobljavanja i rada se može smatrati kriterijem uspjeha za suočavanje s trenutno  najvećim izazovom  europskog društva.

Međutim, za rješavanje tih izazova potrebne su nove,  inovativne metode i instrumenti koji su se sposobni  nositi  s  velikim potrebama i željama a koje imaju veoma raznoliko podrijetlo. Posebno su potrebni instrumenti za brzo i kvalitetno  prepoznavanje sposobnosti pojedinačnih osoba (azilanata /izbjeglica)  na razini strukovnog obrazovanja. Slijedom toga potrebno je bliskom suradnjom i stvaranjem prikladnog plana uključivanja, što je brže moguće, uključiti u svijet rada veliki broj odraslih osoba (za početak putem socijalnog zapošljavanja). Ovo je izazov  na koji odgovara ovaj projekt  na temelju postojeće europskog pravnog okvira i  instrumenata planiranja.

Projektni ciljevi i intelektualni rezultati:

Glavni ciljevi strateškog partnerstva projekta su:

 1. Razvoj učinkovite metode za procjenu (instrumenta) vještina, znanja i kompetencija u području drvne, metalne, građevinske i turističke profesije, koristeći se postojećim europskim instrumentima (Europski kvalifikacijski okvir) pomoću kojih je moguće valorizirati kompetencije izbjeglica/tražitelja azila s važećom i brzom/učinkovitom metodom.
 2. Izrada metodološkog paketa za uključivanje/stvaranje poslova za izbjeglice/migrante u drvnim, metalurškim, građevinskim i turističkim tvrtkama (razvoj primjera upravljanja prema instrumentu socijalnog zapošljavanja; izrada kratkog programa za vođenje zapošljavanja i potporu namijenjenu socijalnim radnicima, obrazovnim djelatnicima, trenerima i voditeljima profesionalnog usmjeravanja; testiranje plana uključivanja i programa izobrazbe)

Projektne aktivnosti:

 • Istraživanje  potreba i zahtjeva  s pedagozima, savjetnicima za zapošljavanje, trenerima, socijalnim radnicima, kao i organizacijama tržišta rada, tvrtkama, socijalnim službama za zapošljavanje itd.
 • Razvoj instrumenta vrednovanja na temelju vrednovanja ishoda učenja (prema načelu Europskog kvalifikacijskog okvira i provjere valjanosti ishoda učenja korištenjem ECVET bodova) s naglaskom na drvnu, metaluršku, građevinsku  i turističku djelatnost, budući da su ta  područja s najvećim zahtjevima za novom radnom snagom na tržištu rada u EU. 
 • Testiranje instrumenta vrednovanja  na  predstavnicima ciljne skupine i upoznavanje  ciljanih organizacija s  novom metodologijom.
 • Razvoj metodologije i obuke  na području strukovnih zanimanja putem kojih će se izbjeglice/tražitelji azila osposobiti za nova zanimanja u skladu s europskim standardima (temelji se na izradi  osobnog plana socijalnog uključivanja i zapošljavanja i  kratkog, petodnevnog programa obuke za trenere)
 • multipliciranje programa obuke u partnerskim organizacijama 

Trajanje projekta:

01.09.2016 – 31.08.2018, (2 godine)  Više o tijeku projektu možete vidjeti na: www.facebook.com/NCNA-303411500045721/; www.ncnc.eu

Prijavitelj  projekta je  Jugend am Werk Steiermark GMBH iz Graza (Austrija), a partneri su:

 • Fachhochhschule des Mittelstandes (FHM) GMBH – University of applied  science; Bielefeld (Njemačka)
 • Lansirannikon Koulutus Oy, Winnova; Rauma (Finska)
 • Formazione Co&So Network; Firenca (Italija)
 • Bridges Programmes; Glasgow (Velika Britanija)
 • E.N.T.E.R. GMBH; Graz (Austrija)
 • Varaždinska županija; Varaždin (Hrvatska)
 • Gospodarska zbornica Slovenije; Ljubljana (Slovenija)