Službeni internet portal Varaždinska županija

Energetska obnova zgrade Vodotornja na adresi Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Vodotornja na adresi Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin

Trajanje projekta: studeni 2017. – prosinac 2019.

Korisnik: Varaždinska županija

Ukupna vrijednost projekta: 13.943.596,25 HRK

Bespovratna sredstva: 6.392.197,50 HRK

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Ugovor projekta: KK.04.2.1.04.0042, sklopljen 8. lipnja 2018.


 

Projektne aktivnosti:

  • Upravljanje i administracija
  • Vidljivost i promocija
  • Mjere energetske obnove
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
  • Identifikacija projekta:

Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade (trenutačno energetski razred D), a kako bi se ostvarila ušteda u toplinskoj energiji za grijanje za stvarne klimatske podatke od 77,27%, čime bi zgrada postigla energetski razred B. Isto će se postići provedbom kombinacije građevinskih, strojarskih, elektro i horizontalnih mjera.

Arhitektonsko-građevinske mjere: obnova vanjskih zidova postavom mineralne vune, obnova podova prema otvorenom postavom mineralne vune, obnova poda prema negrijanom podrumu postavom mineralne vune, obnova stropa prema negrijanoj etaži vodospreme postavom XPS-a, zamjena postojeće stolarije novom aluminijskom stolarijom.

Strojarske mjere: zamjena člankastih lijevano željeznih radijatora aluminijskima, ugradnja termostatskih radijatorskih setova na radijatore i automatskih ventila za hidrauličko balansiranje sustava grijanja, ugradnja glavne frekventne cirkulacijske crpke, ugradnja mehaničke ventilacije s povratom topline, ugradnja klima sustava.

Elektro mjere: modernizacija sustava rasvjete, postavljanje senzora prisutnosti u hodnicima i stubištima i izvođenje napajanja nadograđenog sustava klimatizacije i ventilacije.

Horizontalne mjere: Osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti – rekonstrukcija postojećeg glavnog ulaza/vjetrobrana, postava vertikalno podizne platforme.

Projektom će se utjecati i na podizanje svijesti korisnika zgrade i šire javnosti o potrebi učinkovitog i racionalnog korištenja energije, prednostima povećanja energetske učinkovitosti te će se naglasiti činjenica da se za provedbu projektnih aktivnosti koriste EU sredstva.

 

PROJEKT Energetska obnova zgrade Vodotornja na adresi Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin
Referentni br. ugovora: KK.04.2.1.04.0042
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Varaždinske županije