Službeni internet portal Varaždinska županija

Kontakt

KONTAKT:

Tel: (042) 390 535
E-mail: darko.levacic@vzz.hr
Adresa: Varaždinska županija, Varaždin, Franjevački trg 7

Savjet razmatra opća pitanja iz područja prometa i priprema za potrebe Županijske skupštine Varaždinske županije rješavanje pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije, a osobito:

  • donosi programe preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i predlaže način njihova ostvarivanja,
  • potiče i prati aktivnosti sigurnosti u prometu koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna tijela i organizacije na području Varaždinske županije,
  • potiče i organizira edukaciju djece, mladeži i roditelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama uz primjenu suvremenih pomagala i suradnju prometnu policije,
  • organizira preventivnu edukaciju i u drugim odgovarajućim ustanovama i poduzećima,
  • ukazuje na nedostatke prometne sigurnosti i uvjete reguliranja prometa,
  • u svim pitanjima iz područja sigurnosti prometa suradnje sa svim ustanovama, institucijama, javnim službama, organizacijama i udrugama civilnog društva,   tijelima središnje državne vlasti, upravnim i drugim, gradova i općina Varaždinske  te pravnim  i javnim osobama sa sličnim djelokrugom,
  • razmatra i druga pitanja i inicira aktivnosti od značaja za sigurnost prometa.