Službeni internet portal Varaždinska županija

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Varaždinske županije.
Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. godine.
Varaždinska županija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Općenito

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Varaždinska županija je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima navedena Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu vzz.hr.

Varaždinska županija nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako bi osobe s invaliditetom imale što manje prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u veličini koja odgovara 16 pt u tiskanim materijalima
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
 • audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu

Stupanj usklađenosti

 • Mrežno sjedište www.vzz.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer je naknadna implementacija takvog zahtjeva izuzetno opsežna te, osim izrade novih funkcionalnosti, zahtijeva i redizajn stranica koji je u tijeku te će u daljnjoj nadogradnji sustava ovaj nedostatak biti ispravljen
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi
 • stranica je nije responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • objavljeni tekstovi nisu u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se ne može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • stranici se ne može promijeniti kontrast

Varaždinska županija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti putem izrade novih internetskih stranica koja je u tijeku.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice www.vzz.hr ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na admin@vzz.hr ili na 042 390 519.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr. 

 U Varaždinu, 21. rujna 2020. godine