Službeni internet portal Varaždinska županija

Akti

  •  Odluka o osnivanju Zavoda (Službeni vjesnik Varaždinske županije br.48/09., 06/14) 
    /http://www.glasila.hr/svvz/

  • Statut Zavoda (Službeni vjesnik Varaždinske županije br.19/10; 25/10; 12/14; 85/17; 5/18. – pročišćeni tekst) 
    /http://www.glasila.hr/svvz/