Službeni internet portal Varaždinska županija

Zanimljivosti

Ugledni stanovnici

 

Brojni povijesni izvori svjedoče kako su Varaždinci pokazivali veliko zanimanje za umjetnost, a posebice za glazbu – u raznim se prigodama muziciralo u varaždinskim palačama i crkvama, ali i domovima Varaždinaca, koji su veliku pozornost posvećivali i učenju glazbe.

Ban, koji ovdje stoluje u 18. stoljeću, drži plaćenu glazbu, a o visokim dosezima tadašnjeg kulturnog, a posebice glazbenog života Varaždina, svjedoče ostvarenja niza varaždinskih građana koji su svojim radom zadužili ne samo kulturu ovoga grada, već su dali važan doprinos nacionalnoj, pa i europskoj kulturi.

Poticajna kulturna sredina kakva je varaždinska, u kojoj se njegovala «lijepa umjetnost» kroz duga je stoljeća dala mnoge izvanredne ljude koji su ostvarili izvanredna postignuća i na umjetničkom području. Svojim su ostvarenjima zadužili ne samo grad u kojem su rođeni, već su ostavili važan trag u hrvatskoj, pa i kulturi Europe.

Zahvaljujući svojim umjetnicima Varaždin je postao znan i prepoznat – prije svega kao grad kulture.